top of page

טיולים וסיורים קרובים

 

23.3.2024 (הנגב המזרח) – הקניון הגדול של נחל חתירה.

20.4.2024 (הגליל התחתון) – מעיין משוגע בנחל בית העמק.

24/6-1/7/2024 אוהבי לכת בחבל זגוריה ביוון (כולל המטאורה)

21-29/7/2024 טרק בחבל הסוונטי (בהתאמה גם לאוהבי לכת)

 

18-24/7/2023 - טיול לאוהבי לכת לסוונטי בגיאורגיה.

8/2024 - טיול לבני הסאן ולצפון נמיביה

3-10/9/24 אוהבי לכת בחבל הסוונטי

 

לדף ההרשמה לטיולים

הסדנאות הקרובות
ב"סדנאות של פעם"

מוזמנים להירשם לאחת מהסדנאות שהיא סדנת חלומותיכם... ומבטיחים לפתוח סדנה בהתאם


לדף הרשמה לסדנאות.
תנאים לביטול
ביטול

תנאים לביטול עיסקה לסדנאות בלבד:

לאחרונה התנסינו בלא מעט ביטולים של הרגע האחרון, עייפות לצאת בבוקר, ואפילו אי הגעה לסדנה ללא הודעה מראש.

מאחר ואנחנו שומרים מקום למי שנרשם, ועורכים קניות ע"פ הכמויות נגרם לנו הפסד כספי.

 

ביטול עיסקה בסדנאות בהרשמה.

  • ביטול מרגע ביצוע העסקה ועד 72 שעות יחוייב ב 5% .

  • ביטול מ  72  שעות לפני הסדנה לא ניתן יהיה לבטלה או לקבל החזר כספי. (אם הסדנה בשבת הביטול אפשרי עד יום רביעי ב 12 בצהריים)

 

ביטול לקבוצות סגורות

  • יהיה ע"פ התקנות להגנת הצרכן.(ביטול עיסקה) התש"ע – 2010

 

התקנות להגנת הצרכן.(ביטול עיסקה) התש"ע – 2010

  • פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.

  • בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪.

  • בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

bottom of page