top of page
הסדנאות הקרובות
ב"סדנאות של פעם"
25-26/8/23 -סדנת דיג בעת העתיקה בכינרת


מוזמנים להירשם לאחת מהסדנאות שהיא סדנת חלומותיכם... ומבטיחים לפתוח סדנה בהתאם


לדף הרשמה לסדנאות.
תנאים לביטול
ביטול

תנאים לביטול עיסקה לסדנאות בלבד:

לאחרונה התנסינו בלא מעט ביטולים של הרגע האחרון, עייפות לצאת בבוקר, ואפילו אי הגעה לסדנה ללא הודעה מראש.

מאחר ואנחנו שומרים מקום למי שנרשם, ועורכים קניות ע"פ הכמויות נגרם לנו הפסד כספי.

 

ביטול עיסקה בסדנאות בהרשמה.

  • ביטול מרגע ביצוע העסקה ועד 72 שעות יחוייב ב 5% .

  • ביטול מ  72  שעות לפני הסדנה לא ניתן יהיה לבטלה או לקבל החזר כספי. (אם הסדנה בשבת הביטול אפשרי עד יום רביעי ב 12 בצהריים)

 

ביטול לקבוצות סגורות

  • יהיה ע"פ התקנות להגנת הצרכן.(ביטול עיסקה) התש"ע – 2010

 

התקנות להגנת הצרכן.(ביטול עיסקה) התש"ע – 2010

  • פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.

  • בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪.

  • בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

bottom of page