top of page

שורדים בחופש פסח 2023

בתאריכים - לפי חופשת התלמידים 

מתקיים בגליל במצפה הילה

ציטוט הורה של נער שהיה בהישרדות :

"כל השורדים עברו חוויה מעשירה,

מנותקים ממסכים, מגובשים חברתית ועם המון חיוך, סיפוק, עצמה וידע חדש, ובעיקר רצון לעוד".

 מחנה ההישרדות הוא חוויה שלא תישכח...

מסע של הכרות והתקרבות לטבע, מסע של

 הכרות עם מיומנויות עתיקות וחדשות,

בהן נוכל להיעזר גם בחיי היום יום.

חמישה ימים בגליל המערבי בהם:

* נלמד ניווט.

נלמד גששות ונכיר בעלי חיים ע"פ העקבות

*נבנה מחנה ומחסות ביערות האלון.

*נדליק אש בשיטות עתיקות.

*נגלף את כלי האוכל שלנו באולר ואש. 

*נכיר את כוכבי השמיים. 

*נכין את האוכל, יחד, על מדורות.

* נכיר צמחי מאכל ומרפא.

*נכין קשתות וראשי חץ מצור

* נשזור חבלים מצמחים.

* נטייל ביחד במסלולי מים.

ועוד..........הרבה ידע והמון חוויות.

 

עלות :  1500 ₪. (הנחה של 10% לאחים)

  

העלות כוללת:

מדריך ועוזר מדריך, רכב פינוי ומנהלות, אוכל וכל הנדרש לקיום המסע, הסעה לפעילות גששות.

העלות לא כוללת: הסעות למחנה ובחזרה

אפשרות להסעות מהרכבת בנהריה

הערות:

- החזרת כסף על ביטול תהייה רק עד חמישה ימים לפני המסע.

- במידה ונער יחליט על דעת עצמו להפסיק את הפעילות, התשלום לא יוחזר.

- במידה ויוחלט להחזיר נער הביתה מכל סיבה, יוחזר התשלום בהתאם למספר הימים    ששהה במסע.

- סדר הפעילויות יכול להשתנות, בהחלטת מדריך הקורס בהתאם למזג האוויר      

  ואילוצים אחרים.

- השתתפות במסע תותנה באישור הורים חתום. 

-רשימת ציוד ופרטים נוספים יישלחו לנרשמים.                 

                                  להתראות איריס ועופר אבל

bottom of page