הסוואה

להיות רואה ואינו נראה

לדף הרשמה והזמנת סדנאות.

 

כשאנחנו רוצים לראות את הטבע במלוא עצמתו אנחנו צריכים להיות רואים ובלתי נראים...

להשתלב השתלבות מוחלטת בתנועה ובצבע.

במכינה בגשר הזיו
במכינה בגשר הזיו

במכינה בגשר הזיו
במכינה בגשר הזיו

איפר וצילם מיכה חנונה
איפר וצילם מיכה חנונה

במכינה בגשר הזיו
במכינה בגשר הזיו

*בפעילות נלמד ונתרגל הסוואה בשטחים שונים

תוך שימוש בחומרים הנמצאים בשטח...

*נלמד כיצד לנוע בלי להפריע לטבע מסביב.

*נחזור לשחק בבוץ.

*נתגנב

*ובעיקר נחזור לחוש את האדמה ממנה כל כך התרחקנו